KIDSWORSHIP

KIDSWORSHIP

예배하는 어린이는 행복합니다.

Children's Bible in Pictures3 (New Testament)

List Download PDF Coloring Sheet
01. Дорнын Мэргэд
02. Есүс мэндэллээ
03. Бяцхан хүүхдүүдэд хайртай Есүс
04. Загасчин байсан дагалдагчид
05. Хуримын найр
06. Өвчнийг эдгээсэн нь
07. Таван талх хоёр загас
08. Сайн Самари хүн
09. Алдагдсан нэг хонь
10. Талантын зүйрлэл
11. Буцаж ирсэн хүү
12. Гуйлгачин Лазар
13. Закхай
14. Иерусалимд ирсэн нь
15. Бэлэвсэн эмэгтэйн хоёр денар
16. Сүүлчийн зоог
17. Загалмай
18. Дахин амилалт
19. Анхны чуулган
20. Суумгай хүнийг эдгээсэн
21. Стефаны үхэл
22. Элч Паул