KIDSWORSHIP

KIDSWORSHIP

예배하는 어린이는 행복합니다.

Children's Bible in Pictures1 (Old TestamentⅠ)

List Download PDF Voice
01. Iremwa
02. Adamu na Eva
03. Kayini Na Abeli
04. Ubwato bwa Nowa
05. Umunara w´i Babeli
06. Aburahamu
07. Sodomu na Gomora
08. Isaka na Rebeka
09. Yakobo I (Yakobo na Esau)
10. Yakobo II
11. Yakobo III
12. Yosefu I (Inzozi za Yosefu)
13. Yosefu II (Umugaba wa Egiputa)
14. Mose I ( Akana Mose)
15. Mose II
16. Mose III (Ikiyaga gitukura)